Stimați profesori, prieteni, elevi cu har pentru Fizică!

Avem onoarea să Vă adresăm invitația de a participa împreună cu elevii Dvs la realizarea ediției a VII-a a Concursului de Fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc”, activitate cu caracter competitiv, care se va desfășura în cadrul Zilelor Marinciuc,  organizate de AO ,,ICAR”, Liceul Teoretic cu Profil Real ,,Mihai Marinciuc” și Universitatesa Tehnică din Moldova.

Deschiderea Concursului de Fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc” va avea loc sîmbătă, 25 noiembrie 2017, la Universitatea Tehnică din Moldova, Chisinau, bulevardul Stefan cel Mare și Sfînt, nr.168, blocul 1 al UTM, președinte al Comitetului organizatoric fiind dl Viorel Bostan, rectorul Universităţii Tehnice, profesor, doctor habilitat, vicepreședinți dl Sergiu Andronic, prorector pentru studii, conferenţiar universitar, doctor în științe tehnice și  Spiridon Rusu, conferenţiar universitar, doctor în fizică.

Istoricul Concursului
La 26 noiembrie 2017 reputatul profesor Mihai Marinciuc ar fi împlinit vîrsta de 79 de ani…

Acum cinci ani, la 26 noiembrie 2011, în Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” a avut loc I-a ediţie a acestui concurs de fizică, activitate cu caracter competitiv, idee exclusivă a Grupului de iniţiativă a profesorilor de fizică din municipiul Chișinău, realizată de colegi şi discipoli ai Profesorului Mihai Marinciuc, de Asociația Obștească „ICAR”, Firmei Xerox, director Tudor Acristinei, a Editurilor cu care a colaborat Domnul Profesor: „Știința”, director Gheorghe Prini, „Integritas”, director Gheorghe Nicolaev, Editura Liceum, director Iurie Miron, de Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, director adjunct, profesor de fizică, M.Potlog.

Acţiunea avea și are drept obiectiv prioritar crearea oportunităților de formare, dezvoltare şi promovare a elevilor din clasele a VI-a – a XI-a dotaţi cu interes şi aptitudini pentru fizică. Preşedinte al Concursului a fost desemnat dl. Spiridon Rusu, conferenţiar doctor, Universitatea Tehnică din Moldova, Preşedinte Onorific – dl. Florea Uliu, conferenţiar doctor, Universitatea din Craiova. În grupul de lucru se regăsesc personalităţi notorii ca academicianul Valeriu Canţer, preşedintele Societăţii de Fizică din Republica Moldova, Preşedinte CNAA, fizicieni didacţi cunoscuţi ca I. Evtodiev, G. Ţurcanu, V. Gheţu, M. Potlog, V. Păgînu, I. Malcoci, I. Holban, V. Burleai, I.Nacu, M.Cernei şi mulţi alţi profesori.

Preşedinte al comitetului organizatoric al primei ediţii a fost dl. Miron Potlog, grad didactic superior, director adjunct, LT „Nicolae Iorga”, iar ediţiile a II-a şi a III-a au fost găzduite de Liceul Moldo-Turc „Orizont”, filiala Durleşti, avându-l ca preşedinte al comitetului organizatoric pe profesorul Igor Evtodiev.

În anul 2014 Concursul ,,In memoriam Mihai Marinciuc” și-a realzat activitățile la Liceul  Teoretic cu Profil Real ,,Mihai Marinciuc”, în cadrul Zilelor didactice Mihai Marinciuc. Directorul liceului, dr. Gheorghe Gînju, președinte al Comitetului organizatoric, vicepreședintele Ion Nacu, profesor de fizică au asigurat o serie de activități de formare profesională: seminare, ore publice, victorine, întîlniri cu personalități marcante, concursuri și lecturi publice cu participarea elevilor.

Ediţiile a V-a şi a VI-a ale Concursului ,,In memoriam Mihai Marinciuc” s-au defășurat la Universitatea Tehnică din Moldova, rector Viorel Bostan, instituție prestigioasă în care a activat zeci de ani reputatul profesor.

Au sponsorizat Concursul Firma „Xerox Moldova”, director Tudor Acristinii, Editura „Ştiinţa”, director Gheorghe Prini, Editura „Integritas”, director Gheorghe Nicolaev, Asociaţia Obştească ,,ICAR”, unde a activat şi regretatul Domn Profesor Mihai Marinciuc, iar unele editii LT „Nicolae Iorga”, LT „Orizont”, Durlești şi Universitatea Tehnică a Moldovei.

Cupa transmisibilă a Concursului de Fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc” se află pe parcursul ultimilor ani în Liceul Moldo-Turc „Orizont”, filiala Durleşti care a demonstrat performanţă prin elevii săi acumulând cel mai mare număr de medalii.

La ediția a VII-a sunt invitați elevi din clasele a VI-a – a XII-a din Republica Moldova, dotați cu interes, cu aptitudini pentru fizică, cadre didactice care au colaborat cu regretatul Mihai Marinciuc la elaborarea subiectelor de concurs, la editarea manualelor și culegerilor de fizică școlară. Loturile de elevi și profesori însoțitori sunt așteptați conform programului la Chisinau, bulevardul Stefan cel Mare și Sfînt, nr.168, blocul 1. Informația poate fi gasită pe site-urile: www.utm.md, www.fizica.utm.md, www.facebook.com.

Activitatea are ca scop promovarea interesului pentru fizică, pentru performanță, formarea unei imagini coerente despre învățămîntul din Republica Moldova, cultivarea tinerei generații, atragerea atenției întregii comunități asupra problemelor copiilor apți de performanță în RM. Nu mai puțin importantă este intenția de a identifica oportunități reale de colaborare eficientă între învățămîntul secundar general și instituțiile de învățămînt universitar în domeniul științelor reale.

Inaugurarea activității și premierea va avea loc la 25 noiembrie 2017. Înregistrarea va avea loc în intervalul de timp: 8.30 – 9.30. Inaugurarea activităților Concursului va avea loc la 9.30. Subiectele vor fi repartizate  începînd cu ora 10.00.

Prin participarea Dvs acceptați rolul de promotor și susținător al activității de fizică competitivă, lucru ce va fi popularizat în rîndul elevilor și cadrelor didactice pasionați de fizică, în întreaga comunitate.

Termenul limită de înscriere (FORMULAR DE ÎNREGISTRARE) este  data de 15 noiembrie 2017, ora 17.00.  Prin intermediul email-ului rusu@mail.utm.md  precizaţi lista participanților la concurs.

Cu respect,

prof. Tamara Curtescu-Marinciuc, președinte, Asociația Obștească ,,ICAR”

dr Spiridon Rusu, doctor conferențiar, Universitatea Tehnică din Moldova, Președinte al Concursului

dr Gheorghe Gînju, director, LTPR ,,Mihai Marinciuc”.

Lista nominală e elevilor premianți la Concursul de Fizică
,,In Memoriam Mihai Marinciuc” – 2017, Clasa a XII -a

1 Tontici Sabina Liceul “ORIZONT” fil.Durleşti 7 10 9 26 I
2 Don Otilia Liceul “ORIZONT” fil.Durleşti 4 9 9 22 II
3 Graur Gabriel Liceul AŞM 7.5 8 0.5 16 II
4 Vulpe Andrei Liceul “ORIZONT” fil.Durleşti 2.5 3 9.5 15 III
5 Ţăpuc Mihai – Ovidiu Piatra Neamţ 8 1 0.5 9.5 III
6 Pojoga Gheorghe LT „Mihai Sadoveanu” 4 1.5 0.5 6 III
7 Trifan Cătălin Liceul “Ion Vatamanu” Străşeni 4.5 1 0 5.5 M
8 Trohin Iurii Liceul “ORIZONT” fil.Durleşti 1 2 2 5 M
9 Polodiuc Vlad Liceul “ORIZONT” fil.Durleşti 1.5 1 2 4.5 M
10 Papuc Igor Liceul “George Călinescu” Chişinău 4 0 0 4 M
11 Batrinu Bogdan IPLT „Nicolae Iorga”, Chişinău 1 1 2 4 M
12 Mednicov Alexandr Liceul AŞM 1 1 1.5 3.5 M
13 Rusu Olga Liceul AŞM 1 1.5 1 3.5 M
14 Rusu Iulian Liceul “C.Stere” Soroca 1 1 1 3 M
15 Vişanu Cristian Liceul AŞM 1 1 0.5 2.5 M
16 Miron Constantin IP. LT „Gh. Asachi, Chişinău 1 1 0.5 2.5 M

Lista nominală e elevilor premianți la Concursul de Fizică
,,In Memoriam Mihai Marinciuc” – 2017, Clasa a XI -a
1 Siretanu Daniel Liceul “ORIZONT” fil.Durleşti 10 8 9.5 27.5 I
2 Șarpe Tudor Liceul “ORIZONT” fil.Durleşti 9 8 9 26 II
3 Moglan Mihai Liceul “Iulia Haşdeu” Chişinău 1 7.5 8 16.5 II
4 Lisnic Marius Liceul “ORIZONT” fil.Durleşti 0.5 8 6 14.5 III
5 Cebotari Leonid Liceul “C.Stere” Soroca 5 4 5.5 14.5 III
6 Andronic Andrian Liceul AŞM 2.5 7.5 2 12 III
7 Dragancea Constantin Liceul AŞM 1 7 3.5 11.5 M
8 Eșanu Mihaela IP. LT „Gh. Asachi, Chişinău 0.5 8.5 2 11 M
9 Baerle Victor IPLT”P.N.Dadiani”, Chişinău 2 7.5 1 10.5 M
10 Savca Alexandru Liceul “Mircea Eliade” Chişinău 0.5 6.5 3 10 M
11 Balan Dumitru Spiru Horet 1.5 7 1 9.5 M
12 Cristea Andrei Liceul”ORIZONT” Ceadîr Lunga 0.5 4 4.5 9 M
13 Popescu Alexandru – Nicolae Piatra Neamţ 2 4 2 8 M
14 Mazur Daniela IPLT „Nicolae Iorga”, Chişinău 1 2 3 6 M
15 Terzioglo Oleg Liceul”ORIZONT” Ceadîr Lunga 1 1.5 2.5 5 M
16 Petrov Daniel Liceul “PROMETEU-PRIM” Chişinău 1 1 2.5 4.5 M

Lista nominală e elevilor premianți la Concursul de Fizică
,,In Memoriam Mihai Marinciuc” – 2017, Clasa a X -a
1 Burov Dumitru Liceul AŞM 6 9 9.5 24.5 I
2 Mutaf Ștefan IPLT”P.N.Dadiani”, Chişinău 5 10 9 24 II
3 Coroi Eugen Liceul “ORIZONT” fil.Durleşti 3.9 10 10 23.9 II
4 Lavric Mihai Liceul “ORIZONT” fil.Durleşti 3.5 10 10 23.5 III
5 Sripnic Ivan Liceul “ORIZONT” fil.Durleşti 6.3 9 5.5 20.8 III
6 Barbova Tatiana Liceul “N.Milescu Spatraul” Chişinău 7.5 10 3 20.5 III
7 Maroz Natalia LT. Stefan Cel Mare 8.8 8.5 3 20.3 M
8 Borș Mihai Liceul “ORIZONT” fil.Durleşti 6.8 10 2 18.8 M
9 Efimov Danil Liceul “ORIZONT” fil.Durleşti 2.5 10 5 17.5 M
10 Sidelnicov Dmitrii L.T.”D.Cantemir”, Chişinău 1.5 9.5 5.5 16.5 M
11 Moraru Felicia-Daniela Liceul “ORIZONT” fil.Durleşti 3 10 3 16 M
12 Crețu Nicolae Liceul “ORIZONT” fil.Durleşti 1 9 4.5 14.5 M
13 Verejan Petr L.T.”D.Cantemir”, Chişinău 1.5 10 2.5 14 M
14 Medoni Mario Liceul “ORIZONT” fil.Durleşti 1 8 4.5 13.5 M
15 Șarpe Mădălina Liceul “ORIZONT” fil.Durleşti 1 10 2 13 M
16 Dobrovolischi Cristian Liceul “C.Stere” Soroca 1 10 1.5 12.5 M

Lista nominală e elevilor premianți la Concursul de Fizică
,,In Memoriam Mihai Marinciuc” – 2017, Clasa a IX -a
1 Brega Stanislav Liceul “Mircea Eliade” Chişinău 10 9.5 5 24.5 I
2 Lupașco Andrei Liceul “C.Stere” Soroca 10 5 6 21 II
3 Ucrainciuc Corina Liceul “ORIZONT” fil.Durleşti 9.5 6.5 4 20 II
4 Avornicița Mădălina IP. LT „Gh. Asachi, Chişinău 7.5 5 6.5 19 III
5 Suruceanu Valentin Liceul “ORIZONT” fil.Durleşti 7.5 3 6 16.5 III
6 Bajenov Sevastian LT “Dmitrie Cantemir”, Chişinău 6.5 5 3 14.5 III
7 Luca Daniela Liceul “ORIZONT” fil.Durleşti 5 2.5 6 13.5 M
8 Andrieş Vlad Andrei Piatra Neamţ 7 1.5 2.25 10.75 M
9 Ranga Andreea Liceul “C.Stere” Soroca 2 4.5 4 10.5 M
10 Clichici Nicolae Gimnaziul 53 Chişinău 1.5 4.5 4 10 M
11 Gherciu Vlada Liceul “ORIZONT” fil.Durleşti 2 4 4 10 M
12 Mihalcean Marius IP. LT „Gh. Asachi, Chişinău 1.5 4.5 3.5 9.5 M
13 Talpă Evelina LT “M. Kogalniceanu”, Chişinău 3.5 3.5 2.5 9.5 M
14 Ciobanu Sanda IPLT „Nicolae Iorga”, Chişinău 2.5 4.5 2.5 9.5 M
15 Cazacu Iulian Liceul “Ion Vatamanu” Străşeni 2 4.5 0.5 7 M
16 Malachii Mihai LT”C.Stere” 1 5 1 7 M

Lista nominală e elevilor premianți la Concursul de Fizică
,,In Memoriam Mihai Marinciuc” – 2017, Clasa a VII -a
1 Cernei Andreea LT “M. Kogalniceanu”, Chişinău 5.5 4 9.5 19 I
2 Amarfii Ştefan LT “M. Kogalniceanu”, Chişinău 2.5 2 9.5 14 II
3 Țugulea Arina Liceul “Mircea Eliade” Chişinău 0.5 10 3 13.5 II
4 Cernatinschi Dan Liceul “C.Stere” Soroca 0.5 2.5 10 13 III
5 Celarschi Gheorghe LT “M. Kogalniceanu”, Chişinău 0.5 3 9 12.5 III
6 Todiraş Valerian Gimnaziul 53 Chişinău 0.5 10.5 0.5 11.5 III
7 Sîrbu Daniel LT “Gaudeamus” 0.5 7 2.5 10 M
8 Bujor Alexandru Liceul “Mircea Eliade” Chişinău 0.5 7.5 1.8 9.8 M
9 Chiosa Andrei Liceul “Vasile Vasilache” Chişinău 0.5 4 4.8 9.3 M
10 Anfinoghenova Albina LT ,,Mihai Koţibinski” 5.5 1.5 1.7 8.7 M
11 Laduș Roman Liceul “Mircea Eliade” Chişinău 0.5 6.5 1 8 M
12 Chișca Valencia Liceul “PROMETEU-PRIM” Chişinău 1 4 3 8 M
13 Vlas Arsenie Liceul “Mircea Eliade” Chişinău 0 6 1 7 M
14 Casco Alex Liceul “C.Stere” Soroca 0.5 5 1.5 7 M
15 Vraciu Rareş – Ioan Piatra Neamţ 0.5 5 1 6.5 M
16 Ivanov Maria-Mădălina LT “Gaudeamus” 0.5 2 4 6.5 M

Lista nominală e elevilor premianți la Concursul de Fizică ,,In Memoriam Mihai Marinciuc” – 2017, Clasa a VI -a
1 Ostrov Alina Liceul “PROMETEU-PRIM” Chişinău 6.5 10 10 26.5 I
2 Pristav Tudor – Mihai Piatra Neamţ 6 9.5 7.5 23 II
3 Boldurescu Alexandu LT “M. Kogalniceanu”, Chişinău 4 10 9 23 II
4 Popescu Maria – Theodora Piatra Neamţ 6 9 7.5 22.5 III
5 Lupu Vitalia Liceul “C.Stere” Soroca 3 7.5 10 20.5 III
6 Baerle Adrian IPLT”P.N.Dadiani”, Chişinău 5.5 8.5 6 20 III
7 Mîra Nichita Liceul “C.Stere” Soroca 4.5 10 3.5 18 M
8 Chiriac Cristian Liceul “PROMETEU-PRIM” Chişinău 1 7.5 8.5 17 M
9 Clipca Daniela IPLT „Nicolae Iorga”, Chişinău 4 9.5 3.5 17 M
10 Ermiciova Sofia Liceul “Alexandr Puşkin” Chişinău 3 8.5 4.5 16 M
11 Arhip Carolina Liceul “C.Stere” Soroca 3 7 2.5 12.5 M
12 Lemeșca Vlada Liceul “PROMETEU-PRIM” Chişinău 2 4.5 5.5 12 M
13 Ignea Bianca Piatra Neamţ 0.5 5.5 6 12 M
14 Tarlev Călin Liceul “C.Stere” Soroca 6.5 4.5 0.5 11.5 M
15 Cioca Mihai Liceul “C.Stere” Soroca 4 1 5 10 M
16 Voloşeniuc – Hudescu Matei Piatra Neamţ 0.5 7 2.5 10 M