INVITAȚIE LA CONCURS

Stimați profesori, prieteni, elevi cu har pentru Fizică!

Avem onoarea să Vă adresăm invitația de a participa împreună cu elevii Dvs la realizarea ediției a VIII-a a Concursului de Fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc”, activitate cu caracter competitiv care se va desfășura în cadrul Zilelor Marinciuc,  organizate de Liceul Teoretic cu Profil Real ,,Mihai Marinciuc” și Universitatesa Tehnică din Moldova.

Deschiderea Concursului de Fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc” va avea loc sîmbătă, 24 noiembrie 2018, la Universitatea Tehnică din Moldova, Chisinau, bulevardul Stefan cel Mare și Sfînt, nr.168, blocul 1 al UTM, președinte al Comitetului organizatoric fiind dl Viorel Bostan, rectorul Universităţii Tehnice, profesor, doctor habilitat, vicepreședinți dl Sergiu Andronic, prorector pentru studii, conferenţiar universitar, doctor în științe tehnice și  Spiridon Rusu, conferenţiar universitar, doctor în fizică.

Istoricul Concursului

La 26 noiembrie 2018 reputatul profesor Mihai Marinciuc ar fi împlinit vârsta de 80 de ani…

Acum șapte ani, la 26 noiembrie 2011, în Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” a avut loc I-a ediţie a acestui concurs de fizică, idee exclusivă a Grupului de iniţiativă a profesorilor de fizică din municipiul Chișinău, realizată de colegi şi discipoli ai Profesorului Mihai Marinciuc, de Asociația Obștească „ICAR”, Firma Xerox, director Tudor Acristinei, a Editurilor cu care a colaborat Domnul Profesor: „Știința”, director Gheorghe Prini, „Integritas”, director Gheorghe Nicolaev, Editura Liceum, director Iurie Miron, de Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, director adjunct, profesor de fizică, M.Potlog.

De-a lungul anilor Concursul ,,In memoriam Mihai Marinciuc” a fost găzduit de LT „Nicolae Iorga” (Ediția I), Liceul Moldo-Turc „Orizont”, filiala Durlești (Edițiile II și III), Liceul  Teoretic cu Profil Real ,,Mihai Marinciuc” (Ediția IV) și de Universitatea Tehnică din Moldova (Edițiile V, VI și VII), instituție prestigioasă în care a activat zeci de ani reputatul profesor.

Au sponsorizat Concursul Firma „Xerox Moldova”, director Tudor Acristinii, Editura „Ştiinţa”, director Gheorghe Prini, Editura „Integritas”, director Gheorghe Nicolaev, Asociaţia Obştească ICAR, unde a activat şi regretatul Domn Profesor Mihai Marinciuc, iar unele editii LT „Nicolae Iorga”, LT „Orizont”, Durlești şi Universitatea Tehnică a Moldovei.

Cupa transmisibilă a Concursului de Fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc” se află pe parcursul ultimilor ani în Liceul Moldo-Turc „Orizont”, filiala Durleşti, discipolii căruia care au demonstrat performanţă prin elevii săi acumulând cel mai mare număr de medalii.

La ediția a VIII-a sunt invitați elevi din clasele a VI-a – a XII-a din Republica Moldova, dotați cu interes și aptitudini pentru fizică, cadre didactice care au colaborat cu regretatul Mihai Marinciuc la elaborarea subiectelor de concurs, la editarea manualelor și culegerilor de fizică școlară. Loturile de elevi și profesori însoțitori sunt așteptați conform programului la Chisinau, bulevardul Stefan cel Mare și Sfînt, nr.168, blocul 1. Informația poate fi gasită pe site-urile: www.utm.md, www.fizica.utm.md, www.icar.md, pe paginile ,,Concursul de Fizică ,,In Memoriam Mihai Marinciuc”/facebook.com.

Activitatea are ca scop promovarea interesului pentru fizică, pentru performanță, formarea unei imagini coerente despre învățămîntul din Republica Moldova, cultivarea tinerei generații, atragerea atenției întregii comunități asupra problemelor copiilor apți de performanță în RM. Nu mai puțin importantă este intenția de a identifica oportunități reale de colaborare eficientă între învățămîntul secundar general și instituțiile de învățămînt universitar în domeniul științelor reale.

Inaugurarea activității și premierea va avea loc la 24 noiembrie 2018. Înregistrarea va avea loc în intervalul de timp: 8.30 – 9.30. Inaugurarea activităților Concursului va avea loc la 9.30. Subiectele vor fi repartizate  începînd cu ora 10.00.

Prin participarea Dvs acceptați rolul de promotor și susținător al activității de fizică competitivă, lucru ce va fi popularizat în rîndul elevilor și cadrelor didactice pasionați de fizică, în întreaga comunitate.

Termenul limită de înscriere (FORMULAR DE ÎNREGISTRARE) este  data de 16 noiembrie 2018, ora 17.00.  Prin intermediul email-ului rusu@mail.utm.md  precizați lista participanților la concurs.

Cu respect,

prof. Tamara Curtescu-Marinciuc, Asociația Obștească ,,ICAR”.

dr Spiridon Rusu, doctor conferențiar, Universitatea Tehnică din Moldova, Președinte al Concursului

dr Gheorghe Gînju, director, LTPR ,,Mihai Marinciuc”.

Categories: NOUTĂŢI